Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Tương tư


Thôi. Mong gì gặp lại
Ngút ngàn cánh chim di
Trên bến cũ biệt ly
Ta lạc mất bóng mình...

Nửa mùa về lặng thinh
Nửa bơ vơ quá đỗi
Tình giờ xa tay với
Ai nhặt trả bóng ta...?

(Sẻ, 3h30 sáng, bến xe miền Đông.)