Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Valentine trắngTa đặt viên đá đầu tiên cho nấc thang đi đến NGÀY MAI. Người tình mang tên ÁM ẢNH... giã từ nhé!Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Con đường nắngGió đi đâu trưa nay

Bỏ lại con đường nắng

Loang dấu buồn thinh lặng

Gót hài bước qua mau.Gió đi đâu? Về đâu?

Khuất lối mùa hoang lạnh

Bàn tay nắm mong manh

Đắng đót một lời thề.Người đã quên, đã quên

Hàng cây còn đứng lại

Giấu chi từng khắc khoải

Chờ ai và đợi ai?

(Sẻ)