Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Không đề - PĐTT

Em có về sưởi ấm phố đông
Cao nguyên nắng đỏ nhuộm môi hồng
Đất lành chim đậu cò trắng bên sông
Gọi người cô lữ chạnh lòng hoài mong.

Câu thơ duyên nợ ai gieo hạt
Gánh thương vó ngựa bụi tàn phai
Phố núi bây giờ đắm đuối say
Người xa xa mãi mộng tràn thiên thai.

Em có về mang đời hư thực
Hát khúc huê tình đốt lửa đêm trăng
Tẩy chiếu chăn phơi mềm sương lạnh
Cõi hồn trần thù tạc chén trăm năm...

(Phạm Đình Trúc Thu)

Được tặng thơ thì cũng vài lần, nhưng mà tặng thơ
qua SMS viết ko dấu rồi tự dịch, tự hiểu thì là lần đầu tiên.
Tks bạn già!